Home

บ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย

          บ่อน้ำร้อนทุ่งนุ้ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นบ่ออาบน้ำแร่ธรรมชาติ บริเวณบ่อน้ำร้อนตั้งอยู่ริมเชิงเขา แวดล้อมด้วยสวนผลไม้และสวนยางพาราจัดสรรพื้นที่ไว้ประมาณ 5 ไร่ สำหรับเป็นอาคารสำนักงาน อาคารโรงอาหารและร้านค้าบริการนักท่องเที่ยว ห้องสุขาและบ่ออาบน้ำแร่ บ่ออาบน้ำแบ่งชาย-หญิง และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ประวัติบ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย

           บ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย เป็นน้ำบริสุทธิ์จากน้ำพุร้อน น้ำใสสะอาด สามารถดื่มได้ โดยมีอุณหภูมิประมาณ 42 องศาเซลเซียส ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำร้อน หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตดีตเป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีครัวเรือนประมาณ ๓๐ ครัวเรือน ชาวบ้านได้เข้าไปจับจองพื้นที่เพื่อทำมาหากินตามวิถีชาวบ้าน ต่อมาชาวบ้านได้ไปพบบ่อน้ำร้อนลูกหนึ่ง ห่างจากหมู่บ้านประมาณ ๓,๐๐๐ เมตร ซึ่งไม่ได้มีการบันทึกไว้ว่าผู้ใดเป็นคนค้นพบ แต่มีเรื่องเล่าต่อๆ กันมาว่า ประมาณ ปี พ.ศ.๒๓๒๒ มีชาวบ้านที่ประกอบอาชีพทำสวนปลูกยางบริเวณใกล้ๆ บ่อน้ำพุร้อน เวลาว่างได้ไปหากุ้งในคลองที่อยู่ใกล้กัน แล้วลองนำกุ้งที่หามาได้นำไปแช่ในบ่อน้ำพุร้อน ประมาณ ๑๕-๒๐ นาที ปรากฏว่าเนื้อกุ้งสุกนำมารับประทานได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าอีกว่ามีชาวบ้านบางคนมีอาการเป็นผื่นคันตามผิวหนัง  ได้นำน้ำจากบ่อน้ำพุร้อนมาอาบ ๒-๔ ครั้ง อาการที่เป็นอยู่ก็หายไป ซึ่งเป็นความเชื่อที่เล่าสืบต่อกันมานับแต่นั้น จนถึงปัจจุบัน

          ปัจจุบันได้มีการพัฒนาบ่อน้ำพุร้อนใหม่ให้มีสภาพสวยงาม โดยแบ่งบ่อน้ำพุร้อนออกเป็นบ่อแม่และบ่อลูก สำหรับการบริหารจัดการบ่อแม่ซึ่งเป็นบริเวณที่มีน้ำพุร้อนเป็นน้ำบริสุทธิ์ ได้มีการกั้นบริเวณแยกไว้อย่างชัดเจน โดยจังหวัดสตูลจะได้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากบ่อแม่แห่งนี้ ทางจังหวัดสตูลได้ประกอบพิธีพลีกสบตักน้ำจากบ่อแม่แห่งนี้เพื่อใช้ในพิธี สำหรับบ่อลูกจะได้รับน้ำซึ่งส่งมาจากบ่อแม่ บ่อน้ำของบ่อแม่ส่งไปยังบ่อลูก แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ บ่อแช่ตัวสำหรับชาย-หญิง จะเป็นบ่อที่มีอุณหภูมิน้ำอุ่นและน้ำร้อนที่มีพื้นที่ ประมาณ ตร.ม. บ่อแช่เท้าเป็นบ่อรวมใช้บริการได้ทุกเพศ ทุกวัยและนำน้ำดังกล่าวไปใช้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยคลายเส้นแก้ปวดเมื่อย เนื่องจากน้ำร้อนในบ่อมีกำมะถันที่มีคุณสมบัติบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้