สิ่งอำนวยความสะดวก

จุดชำระค่าธรรมเนียมบ่อน้ำพุร้อน

ตั้งอยู่ระหว่างบ่อแช่ตัวชายและบ่อแช่ตัวหญิง

ห้องละหมาด

บ่อน้ำพุร้อนมีให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวมุสลิม ที่ต้องการจะทำพิธีทางศาสนา

 

บ่อแช่ตัวชายและหญิง

บ่อน้ำพุร้อนอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว โดยจะแยกบ่อแช่ตัวเป็นบ่อแช่ตัวชายและบ่อแช่ตัวหญิง

ล็อกเกอร์เก็บของ

อำนวยความสะดวกให้เก็บนักท่องเที่ยวได้เก็บสัมภาระมีค่าในขณะเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย

 

จุดอาบน้ำ/ล้างตัว 

บ่อน้ำพุร้อนได้จัดบริการจุดอาบน้ำ ล้างตัว สำหรับผู้ใช้บริการทั้งชาย และหญิง และสำหรับผู้พิการ โดยจุดให้บริการตั้งอยู่ภายในบริเวณบ่อน้ำร้อนทั้งชายและหญิง 

ผ้าเช็ดตัวและชุดแช่น้ำร้อน

บ่อน้ำพุร้อนให้บริการผ้าเช็ดตัวและชุดแช่สำหรับนักท่องเที่ยว โดยเก็บรวมกับอัตราค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว

ที่นั่งเล่นรับรองนักท่องเที่ยว

บ่อน้ำพุร้อนได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณที่นั่งเล่นรับรองนักท่องเที่ยวระหว่างรอครอบครัวแช่บ่อน้ำร้อน

จุดคัดแยกขยะ

ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าบ่อน้ำพุร้อน