ข้อมูลสถิติ

ตารางข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการบ่อน้ำพุร้อนประจำปี