ข้อมูลสถิติประจำปี

ตารางข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการบ่อน้ำพุร้อนประจำปี